Делата на Богa разкриват Неговото величие и грижа

Здравейте! Настоящото видео е посветено на това как делата на Богa разкриват Неговото величие и грижа. Всъщност това, което предизвика вярата ми и ме заведе по-надълбоко в познаването на Бога, бяха точно Неговите невероятни дела, създадени с голяма грижа и промисъл.

В книгата Римляни 1 глава, 20 стих четем: „Понеже от създанието на света това, което е невидимо у Него, т.е. Неговата вечна сила и божественост, се виждат ясно разбираемо чрез творенията; така че хората остават без извинение.“ Още от зората на сътворението на всичко видимо и невидимо всеки човек може да види и да познае Божието величие и грижа чрез Неговите дела.

Има толкова много интересни примери и днес ще видим по-отблизо някои от тях. Така, както една сграда изисква строител, за всички чудесни творения наоколо е нужен Създател! Творението говори на онези, които искат да слушат. В книгата Битие четем, че Бог създаде всичко да бъде много добро. Бог създаде всички красиви и плодоносни растения но, колкото и великолепни да са в цъфтежа си, славата на цветята бързо отминава. Библията сравнява живота на човека на тази земя с цветето, което толкова бързо преминава. Ето защо е наистина важно всеки от нас да търси вечния живот.  И така ние можем да видим ясно Бога чрез Неговите творения, а те са наистина красиви! И въпреки пораженията на греха над творението, рибите, птиците и всички същества продължават да свидетелстват за Божията благост и мъдрост!

Доказателство за промисъла и величието на Бога е взаимоотношението между морските отровни анемонии и някои риби, като напр. рибите клоуни, които са създадени с вроден имунитет към отровата на анемониите и могат безопасно да съжителстват с тях. Това не би могло да се е изменило от предходни поколения, както се предполага според еволюцията, тъй като тези предходни поколения биха били убити и заличени като вид.

В Псалм 111, 2 стих четем: „Велики са делата на Бога, видими от всички, които се наслаждават в тях“. Колибритата са друг пример за Божията невероятна грижа и промисъл. Те са най-малките птици и издават бръмчащ звук при летене, поради бързото махане с криле. Невероятно пъргави и грациозни, прелитайки от цвят на цвят, те могат да се задържат на едно място във въздуха. В този момент крилете им извършват 50 замахвания в секунда, а когато се стрелнат напред, могат да достигат до 80 замахвания в секунда и в същото време сърцето им прави 21 удара в рамките на тази секунда.

Друго уникално творение на Бог е гигантският тихоокеански октопод, който може да се преобразява така, че да променя цвета и формата си, имитирайки скала с водорасли и по този начин успява да се скрие от хищниците. Божиите дела са толкова чудесни, че все още никой учен не е успял да създаде нещо подобно, напр. синтетично семе или ДНК молекула, а това е просто основата за всички великолепни и несравними с нищо друго живи Божии творения.

Юлия Матеева