Законодателни уредби

Законодателни уредби в областта на образованието в Европа и по света

Здравейте, искаме да Ви запознаем с проучване на законодателните уредби в областта на образованието, което изготвихме чрез превод на различни чуждестранни материали:

Европейската и световна практика сочи, че в повечето държави, където е уреден въпроса за домашното образование, са приети и специално разработени частни дистанционни училища, които са признати от много университети по света и дават утвърдени и специално разработени за родителите програми за обучение. Резултатите на децата като цяло са над средното ниво на обучение.

ДАНИЯ

Децата учат задължително 9 години (обикновено от 6 до 15-годишна възраст, но точната възраст не е упомената в закон). Конституцията на Дания дава право на родителите да обучават децата си вкъщи, ако те покриват минимален стандарт на образование. Според Министерството на образование в Дания родителите вземат решението, дали ще образоват децата си в държавно, частно или домашно училище. Около 250 семейства обучават децата си вкъщи. Данните са от юни, 2012 г.

 

НОРВЕГИЯ

Децата учат задължително от 6 до 16-годишна възраст. Според закона за образованието в Норвегия децата могат да получат своето образование в държавни училища или по друг начин, т. е. в частни училища или вкъщи. Семействата, решили да предприемат тази крачка са длъжни да уведомят властите за това свое решение. Не се полагат изпити, но е възможно домашният ученик да се яви на изпитите за 10-ти клас и да получи диплома. Около 400 деца учат вкъщи. Данните са от юни, 2011 г.

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Децата учат задължително от 4 до 16-годишна възраст. Според закона за образованието от 1996 г. родителите са длъжни да осигурят образование на децата си чрез посещение на държавно училище или по друг начин, като последното дава право на родителите да осигуряват образование на децата си у дома. Семействата, решили да предприемат тази крачка, не са длъжни да уведомят властите за това свое решение. Уведомление се изисква, само когато децата са били записани в държавната образователна система преди това, за да се информират властите, че детето ще се обучава у дома. Няма други изисквания за домашното образование. Между 20 000 и 100 000 деца учат вкъщи. Данните са от септември, 2012 г.

 

ИРЛАНДИЯ

Децата учат задължително от 6 до 16-годишна възраст. Ирландската конституция признава, че основното и естествено лице, което образова детето, е семейството и гарантира, че ще се уважава неотменимото право и задължение на родителите да осигуряват, според своите средства, морално и религиозно, интелектуално, физическо и социално образование на децата си. Родителите са свободни да осигуряват това образование в домовете си, в частни училища или в училищата, признати или установени от Държавата. Държавата като защитник на всеобщото благо изисква, в съображение с действителните обстоятелства, в които се намира детето, определен минимум за морално, интелектуално и социално образование. Приблизително 750 деца учат вкъщи. Данните са от март, 2012 г.

 

ИТАЛИЯ

Децата учат задължително от 4 до 16-годишна възрастДомашното образование е законно. В италианската Конституция, в чл. 30 и 33, се казва, че родителите имат правото и задължението да подкрепят, информират и обучават децата си. Законът за образованието от 16 април, 1994 г., чл. 111, 147 и 148, както и обновения закон за образованието от 19 февруари, 2004 г., признават образованието от семейството вкъщи.

Според чл. 111, алинея 1 и 2 от закона за образованието родителите трябва ежегодно да уведомяват властите за решението си да осъществяват домашно образование. В допълнение, родителите или настойниците трябва да покажат, че притежават „техническата” и „икономическа” способност да обучават децата си у дома. „Техническа способност” означава, че родителят трябва да е завършил две пълни академични години на обучение над нивото на децата, които понастоящем обучава. „Икономическа способност” се отнася до средствата за финансиране. Повечето хоумскулващи семейства потвърждават, че отговарят на тези критерии. Данните са от март, 2012 г.

КАНАДА

Децата започват задължително образованието си на 6 години. Домашното образование е признато във всички провинции и територии, но всяка от тях има свое собствено отчитане. Децата, учещи вкъщи, са десетки хиляди.

 

САЩ

Децата започват задължително образованието си от 5, 6 или 7 години (във всеки щат е различно – в повечето случаи започват на 6 години). Домашното образование е законно във всички щати, като в повечето не е нужно да се уведомяват властите. Над 2 милиона деца учат вкъщи.

 

ЯПОНИЯ

Децата учат задължително от 7 до 14-годишна възраст. В закона няма точна формулировка за или против домашното образование, но бизнес общността го подкрепя, затова родителите, извършващи домашно образование са необезпокоявани. Между 1 000 и 5 000 семейства осъществяват домашно образование. Данните са от август, 2011 г.

 

 БЕЛГИЯ

Децата учат задължително от 6 до 17-годишна възраст. Домашното образование е законно. В Белгия образованието е задължително, а не посещението в държавно училище. В чл. 24 от белгийската конституция се казва, че родителите имат право на „свободен избор“ по отношение на образованието на техните деца.

Във френско и немско говорящата общност домашното образование е законно. В закона за задължителното образование от 1983 г. се казва, че задължителното образование може да бъде получено и чрез домашно обучение. Родителите трябва ежегодно да уведомяват властите за решението си да обучават децата си вкъщи. Данните са от юли, 2012 г.

Във фламандско говорящата общност е законово регламентирано, че домашното образование удовлетворява изискванията за задължително образование. От родителите, които са решили да хоумскулват детето си, се изисква да уведомят властите за това свое решение и да осигурят на детето си необходимия образователен минимум. Последният се изразява в развиване на личността и талантите на детето, които да го подготвят за активен и пълноценен живот след обучението му, а самото обучение да уважава основните човешки права и културните ценности в обществото. За да получи диплома, ученикът, обучаващ се вкъщи, има правото да се яви на изпит пред изпитната комисия на фламандската общност.

 
УКРАЙНА

Децата учат задължително от 6 до 17-годишна възраст. В чл. 59 и 60 от закона за образованието в Украйна се разрешава домашното образование. Около 100 семействата обучават децата си у дома. Данните са от март, 2011 г.


РУМЪНИЯ

Децата учат задължително от 6 до 16-годишна възраст. Домашното образование е признато, ако учениците са записани в CLASS – акредитирано кореспондентско училище в САЩ. През последните пет години властите са осъществили наблюдение в някои от хоумскулващите семейства и са останали удовлетворени от резултатите. Румънската хоумскулърска асоциация настоява за узаконяване на това образование. Информацията е от септември, 2011 г.

 

ШВЕЙЦАРИЯ

Децата учат задължително от 4 или 7-годишна възраст (в зависимост от кантона, в който живеят) до 16-годишна възраст. Родителите имат правото да образоват децата си у дома, като разпоредбите в отделните кантони са различни. Над 200 семейства обучават децата си у дома. Данните са от март, 2011 г.

 

ФИНЛАНДИЯ

Децата учат задължително от 7 до 16-годишна възраст. Според Министерството на образованието задължително е получаването на минимален стандарт на образование, а не посещаването на училище. Властите приемат правото на родителите да обучават децата си вкъщи. Около 250 деца учат вкъщи. Данните са от септември, 2010 г.


ФРАНЦИЯ

Децата учат задължително от 6 до 16-годишна възраст. Домашното образование е законно. Родителите уведомяват ежегодно властите за решението си да обучават децата си у дома. В страната има 10 000-20 000 домашни ученици към кореспондентски акредитирани училища. Данните са от март, 2012 г.

 

АВСТРАЛИЯ

Децата учат задължително от 6 до 15-годишна възраст. В Австралия има шест щата и две територии, като във всяка от тях домашното образование е законно и всяка има свое собствено отчитане. В Австралия има общо 30 000 домашни ученика, като болшинството от тях учат в кореспондентски акредитирани училища. Данните са от ноември, 2012 г.

 

РУСИЯ

Децата учат задължително от 6 до 16-годишна възраст. Член 10, ал. 1 от федералния закон за образованието (N. 3266-1, “On Education,” 10.07.1992 ) твърди, че законните форми на образование включват „семейното образование“. Много руски семейства понастоящем упражняват това свое право. Над 70 000 деца учат вкъщи. Данните са от юни, 2012 г.


БАХАМСКИТЕ ОСТРОВИ

Децата учат задължително от 5 до 16-годишна възраст. Домашното образование е законно. В чл. 23 от закона за образованието се казва, че е отговорност на родителите децата им да получат образование чрез посещение в училище или по друг начин. Министерството на образованието не счита за необходимо да се регулира по някакъв начин домашното образование. Данните са от септември, 2012 г.


НОВА ЗЕЛАНДИЯ

Децата учат задължително от 6 до 15-годишна възраст. Родителите имат право да подадат заявление в министерството, след което получават сертификат, с който са освободени да извършват образованието на своите деца. По официални данни от 2007 г. в страната има 3349 семейства с 6473 домашно образовани деца. Информацията е от юни, 2012 г.

 

ЧИЛИ

Децата учат задължително от 6 до 17-годишна възрастДомашното образование в Чили е законно. Няма данни за броя на домашните ученици, тъй като хоумскулърското движение тепърва прохожда.


КЕНИЯ

Децата учат задължително от 6 до 14-годишна възраст. Домашното образование е законно, но няма специфични закони, в които да е упоменато. Признава се главно, поради алтернативната образователна политика, която е приета от министерството на образованието. Повече от 400 семейства обучават децата си у дома.


ИЗРАЕЛ

Децата учат задължително от 5 до 15-годишна възраст (10-ти клас). Домашното образование е законно. Законът за образованието от 1949 г. дава правото на министъра на образованието лично да дава на родителите право да обучават децата си у дома, щом задоволяват образователните нужди на децата си. Няколко стотин семейства обучават децата си у дома. Данните са от юли, 2012 г.


ЯМАЙКА

Децата учат задължително от 6 до 12-годишна възраст. Домашното образование е законно. Образователният закон от 1980 г. урежда да се дава образование на всяко дете съобразно възрастта и способностите му, като посещава държавно или друго училище – домашно или частно. Данните са от декември, 2011 г.


ИНДОНЕЗИЯ

Децата учат задължително от 7 до 15-годишна възраст. Домашното образование е законно. Чл. 7 от индонезийския образователен закон дава правото на родителите да избират, как да образоват своето дете. Около 2 000 семейства обучават децата си у дома. Данните са от юли, 2012 г.

 

КОЛУМБИЯ

Децата учат задължително от 5 до 15-годишна възраст. В чл. 68 от колумбийската конституция се изяснява, че родителите имат правото да избират какъв тип образование ще получат техните деца. Данните да от юли, 2012 г.


БОЛИВИЯ

Децата учат задължително от 6 до 17-годишна възраст. Според боливийските закони родителите имат правото да изберат да хоумскулват своите деца. В чл. 88 от боливийската конституция се казва, че право на майките и бащите е да избират образованието, което е подходящо за техните деца. В законите се поставя ударението върху задължителното образование, а не върху задължителното посещение на държавно училище. Данните са от март, 2001 г.

Проучването е изготвено от Юлия Матеева


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

47 + = 52