Уважението е ключът към успеха

В безизходни ситуации често се усещаме като под „затворено небе“, когато вместо да направим ревизия на отношението и действията си, предприемаме не друго, а процес на себеутвърждаване – при това с цената на критики и конкуриране. Преминавайки безуспешно през всичко това, търсим отново най-утвърдения духовник, а защо не просто неговия мироглед, за да си набавим набързо това, което не ни достига, без излишно забавяне, защото времето ни е ценно, сякаш очакваме да получим лекарство, което като с магическа пръчка да ни възстанови и качи до нивото, което желаем…

Това, което Исус казва в Библията обаче, е нещо различно. В евангелието на Матей 10:40-42 Той казва: „Който приема вас, приема Мен, а който приема Мен, приема Онзи, който Ме е изпратил. Който приема пророк заради това, че е пророк, ще получи наградата на пророк и който приема праведник заради това, че е праведник, ще получи наградата на праведник. Който даде чаша студена вода на един от тези най-скромни мои последователи заради това, че е мой последовател, истина ви казвам: той със сигурност ще получи наградата си.“* В моменти на, по наше мнение, „неотговорени молитви“ често не разпознаваме Божието разрешение само защото очакваме то да дойде под различна форма. Вместо да приемем и почетем някого заради Бога, често му хвърляме презрение само защото е по-различен от нас и така сами отдалечаваме от себе си това, с което Бог иска да ни благослови. Черпейки от вечното и неизменно Божие Слово обаче, разбираме, че доброто, което презираме, вместо да приемем или злото, което сме намразили, вместо да се поучим от него, често е точното разрешение на нашия проблем и лекарството, с което Бог иска да ни изцели.

*„Като влизате в някое семейство, поздравявайте го. Ако семейството е достойно, помолете се Бог да го благослови. Но ако се окаже недостойно, благословението нека остане с Вас. И ако някой не приема Вас или думите Ви, напуснете тази къща или този град и изтърсете праха от краката си. Истина Ви казвам, в деня на съда ще е по-поносимо за Содом и Гомор, отколкото за тези хора.“ Матей 10:12-15