Предложение във връзка с общественото допитване от МОН, 2014 г.

  Предложение във връзка с инициираната от МОН обществена дискусия по обществено значими въпроси, свързани с образованието. Уважаеми Дами и Господа, Предвид общественото допитване и желанието да се чуе мнението на родители, учители, ученици, неправителствени организации, местни власти и институции правим нашето предложение и настояваме да се направи ясно уточнение, с което да се предостави възможност […]

Нашата гледна точка относно случая на Боби

  Случаят на Боби постави акцент върху домашното образование не само в личен, но и в обществен план. В няколко точки ще обобщим мненията на хора от нашия екип, които в основата си се припокриват с тези на други екипи в областта на образованието и в частност на домашното образование. Не стана ясно какви са целите […]

Румънски хоумскулъри намират съюзник в парламента

от Габриел Куркубет На 6 май проведохме двуезична конференция за домашно образование в централния румънски град Сфанту Георге и тя беше голям успех за нас! Повече от 60 души присъстваха на лекциите и дискусиите. Темите на конференцията бяха: библейската основа на хоумскулинга, кой може да хоумскулва, социализацията, отговорността на бащите и насърчение за майките. Последните […]

Отворено писмо от 02.2013 г.

Отворено писмо от 30 граждански организации в подкрепа на самостоятелното организиране на учебния процес по системи и методики, избрани от родителите, а също и на една от алтернативните форми за образование, CLASS, призната във водещи университети по света до всички отговорни институции. В много държави в Европа и по света самостоятелното организиране на учебния процес […]

Отворено писмо от 01.2013 г.

Отворено писмо от над 20 граждански организации с изявена позиция по въпросите, свързани с разглеждания в Народното Събрание Проектозакон за предучилищното и училищното образование до всички отговорни институции.   Уважаеми Дами и Господа, Народни представители, Ние, долуподписаните граждански и родителски организации, искаме ясно да изразим несъгласието си със задължителното институционализиране на 4, 5 и 6-годишните […]