Български език и литература

Материали по български език и литература от нашия опит: 1. Как да пишем есе? Какво представлява есето? Каква е структурата на есето? Какви са различните видове абзаци, които се използват в есето? Отговорите на тези и други въпроси можете да намерите в статията по-горе. *** 2. Класически Тривиум Trivium е латинска дума, която означава „събиране на три […]

Методика за изучаване на български език

В началото не е необходим пропедевтичен курс, който да въвежда ученика в същинската материя, тъй като самото усвояване на азбуката в българския език се смята за една добра основа. Такъв е необходим, например, в английския език, защото е нужно да се усвоят отделните буквени комбинации, произношението на диграфите, двугласните (дифтонги), изменените гласни. При обучение по четене […]

Как да пишем есе?

Есето е френски жанр на прозата, съчетание между критика (най-често литературна), философия и публицистика в художествена форма, свързан с идея­та за изразяване на собственото мнение на пишещия по определен предмет. Kогато използва за пръв път думата „есе“, Монтeн (основоположник на този жанр) подчертава, че произведенията му са опит, старание да опише личните си размишления и […]

Богатството на езиците

За нас, като родители, децата неизменно са най-голямото богатство. Няма нещо, което да се сравни с тях. От мига, в който с треперещи ръце поднесем новороденото към коритото, през незаменимите моменти, когато то научи първата дума, прави първата крачка, казва първото изречение, измисля свои собствени игри, мимики и жестове, до неговото завършване като личност, вече знаем, […]