Списък с книги за ученици от 4 до 6 клас на английски език

Това е препоръчителен списък с хубави книги за деца, изучаващи активно английски език. Подходящи са за деца от 4 до 6 клас. Книгите, под които сме сложили линкове, са достъпни в електронен формат, а част от тях имат и аудио запис. В по-горните класове обемът на материала се увеличава значително, затова след 4 клас е […]

Как да пишем есе?

Есето е френски жанр на прозата, съчетание между критика (най-често литературна), философия и публицистика в художествена форма, свързан с идея­та за изразяване на собственото мнение на пишещия по определен предмет. Kогато използва за пръв път думата „есе“, Монтeн (основоположник на този жанр) подчертава, че произведенията му са опит, старание да опише личните си размишления и […]