Образованието и демографията са като скачени съдове

В статията, която поместваме тук, са уловени много от ключовите въпроси, свързани с образованието и с времето, в което живеем. Примерите и направените предложения дават храна за размисъл и биха могли да бъдат решение на много от наболелите проблеми, черпейки от опита на други държави. Освежаващо и обнадеждаващо е да се прочетат статии като тази, […]

Отворено писмо от 25.05.2017 г.

ОТВОРЕНО ПИСМО до Министъра на труда и социалната политика, г-н Бисер Петков, Заместник-министъра на труда и социалната политика, д-р Султанка Петрова, Уважаеми г-н Петков, уважаема г-жо Петрова, Обръщаме се към Вас с оглед на Вашата активна позиция и съпричастност по важни въпроси, свързани със социалната политика като политика на партньорство между гражданите, бизнеса, нестопанските организации, […]

Декларация, утвърждаваща първостепенната роля на родителите в областта на образованието на децата

Здравейте, след близо 10-годишно участие по въпроси, свързани със семействата и децата в страна като нашата с толкова много демографски, икономически и политически проблеми ми е болно, че хора с претенции за чувствителност по темата се възползват от тежкото положение в обществото и по-конкретно в българското семейство и на негов гръб трупат влияние и лично облагодетелстване. Благодарна съм на […]

Позиция на На училище вкъщи относно пЗПУО

  Уважаеми дами и господа, Бихме искали да изразим позицията си по предложения проектозакон като партньор по редица важни въпроси, свързани с образованието, тъй като вярваме, че с участието си в редица дискусионни форуми, конференции и срещи с родители, учители, ученици, политици и държавници сме допринесли за подобряването и цялостното развитие на образованието в страната. […]

Предложение във връзка с общественото допитване от МОН, 2014 г.

  Предложение във връзка с инициираната от МОН обществена дискусия по обществено значими въпроси, свързани с образованието. Уважаеми Дами и Господа, Предвид общественото допитване и желанието да се чуе мнението на родители, учители, ученици, неправителствени организации, местни власти и институции правим нашето предложение и настояваме да се направи ясно уточнение, с което да се предостави възможност […]