Становище на Гражданска инициатива за родното семейство и Общност за демократично образование – Бургас относно промените от 22.03.2019 г. в законите, свързани с децата и семействата

Уважаеми дами и господа, Като Гражданска инициатива за родното семейство, сформирана на национално ниво от 2012 г., считаме, че промените, направени в законодателството за децата (основно на 22.03.2019 г.) са нецелесъобразни с оглед осигуряването и гарантирането на конституционно установеното право на родителите да отглеждат и възпитават децата си. Представяме нашето становище във връзка с изявлението на премиера Бойко Борисов, че спорната […]

Образованието и демографията са като скачени съдове

В статията, която поместваме тук, са уловени много от ключовите въпроси, свързани с образованието и с времето, в което живеем. Примерите и направените предложения дават храна за размисъл и биха могли да бъдат решение на много от наболелите проблеми, черпейки от опита на други държави. Освежаващо и обнадеждаващо е да се прочетат статии като тази, […]

Отворено писмо от 25.05.2017 г.

ОТВОРЕНО ПИСМО до Министъра на труда и социалната политика, г-н Бисер Петков, Заместник-министъра на труда и социалната политика, д-р Султанка Петрова, Уважаеми г-н Петков, уважаема г-жо Петрова, Обръщаме се към Вас с оглед на Вашата активна позиция и съпричастност по важни въпроси, свързани със социалната политика като политика на партньорство между гражданите, бизнеса, нестопанските организации, […]

Декларация, утвърждаваща първостепенната роля на родителите в областта на образованието на децата

В светлината на Всеобщата декларация за правата на човека, зачитаща и признаваща правото на защита на семейството, на човешкото достойнство и свободи, правото на свобода на мисълта, съвестта и религията в процеса на обучение (ВДПЧ, чл. 18), а също и определяща семейството като естествена и основна клетка на обществото, която притежава правото с приоритет да избира вида образование на […]

Позиция на На училище вкъщи относно пЗПУО

  Уважаеми дами и господа, Бихме искали да изразим позицията си по предложения проектозакон като партньор по редица важни въпроси, свързани с образованието, тъй като вярваме, че с участието си в редица дискусионни форуми, конференции и срещи с родители, учители, ученици, политици и държавници сме допринесли за подобряването и цялостното развитие на образованието в страната. […]