Курс по рисуване – Хасовица ’09, със снимки от полите на Родопите

Лекционен материал   Изобразителното изкуство предава много точно идеите, емоциите и чувствата на художника, който изразява с рисуване това, което е във въображението му. Изобразителното изкуство, както и всяка друга област изисква талант, но и много труд. Когато художникът има вдъхновение и желание да излее така да се каже нещо на белия лист, трудът е […]