Становище на Гражданска инициатива за родното семейство и Общност за демократично образование – Бургас относно промените от 22.03.2019 г. в законите, свързани с децата и семействата

Уважаеми дами и господа, Като Гражданска инициатива за родното семейство, сформирана на национално ниво от 2012 г., считаме, че промените, направени в законодателството за децата (основно на 22.03.2019 г.) са нецелесъобразни с оглед осигуряването и гарантирането на конституционно установеното право на родителите да отглеждат и възпитават децата си. Представяме нашето становище във връзка с изявлението на премиера Бойко Борисов, че спорната […]

История

История на България Всички човешки цивилизации, общности и държави имат своята историческа памет. Тя е „застинала“ във веществените и писмени следи на отминалото време. Запазването на тези следи е условие за разбиране и обяснение на човешкото развитие. От линковете по-долу ще намерите презентации на различните исторически периоди от нашия опит. Историята ни е изпъстрена с […]

Отворено писмо от 25.05.2017 г.

ОТВОРЕНО ПИСМО до Министъра на труда и социалната политика, г-н Бисер Петков, Заместник-министъра на труда и социалната политика, д-р Султанка Петрова, Уважаеми г-н Петков, уважаема г-жо Петрова, Обръщаме се към Вас с оглед на Вашата активна позиция и съпричастност по важни въпроси, свързани със социалната политика като политика на партньорство между гражданите, бизнеса, нестопанските организации, […]

За да знаем собствената си история

Началото на учебната година обикновено е период на подготовка, в който събираме информация, обменяме опит и търсим подходящи решения. В тази връзка попаднахме на учебника по Родинознание с автор Костадин Костадинов. Поръчахме го и съвсем скоро получихме екземпляр от него. Прочетох многожество мнения и коментари и не бих казала, че положителните отзиви за учебника са преувеличени. […]