Становище на Гражданска инициатива за родното семейство и Общност за демократично образование – Бургас относно промените от 22.03.2019 г. в законите, свързани с децата и семействата

Уважаеми дами и господа, Като Гражданска инициатива за родното семейство, сформирана на национално ниво от 2012 г., считаме, че промените, направени в законодателството за децата (основно на 22.03.2019 г.) са нецелесъобразни с оглед осигуряването и гарантирането на конституционно установеното право на родителите да отглеждат и възпитават децата си. Представяме нашето становище във връзка с изявлението на премиера Бойко Борисов, че спорната […]

Образованието и демографията са като скачени съдове

В статията, която поместваме тук, са уловени много от ключовите въпроси, свързани с образованието и с времето, в което живеем. Примерите и направените предложения дават храна за размисъл и биха могли да бъдат решение на много от наболелите проблеми, черпейки от опита на други държави. Освежаващо и обнадеждаващо е да се прочетат статии като тази, […]

Отворено писмо от 25.05.2017 г.

ОТВОРЕНО ПИСМО до Министъра на труда и социалната политика, г-н Бисер Петков, Заместник-министъра на труда и социалната политика, д-р Султанка Петрова, Уважаеми г-н Петков, уважаема г-жо Петрова, Обръщаме се към Вас с оглед на Вашата активна позиция и съпричастност по важни въпроси, свързани със социалната политика като политика на партньорство между гражданите, бизнеса, нестопанските организации, […]

За истинския живот, личната преценка и изкуството да преподаваш

Добрите идеи винаги се раждат от хора, успели да осъществят това, за което мечтаят и желаят да помогнат със своя опит и на други. Поместваме интервю по темата с един от експертите в областта: Кои са трите качества, които училищата трябва да дават на децата, за да ги подготвят за бъдещия пазар на труда, според вас? – […]

Предложение във връзка с общественото допитване от МОН, 2014 г.

  Предложение във връзка с инициираната от МОН обществена дискусия по обществено значими въпроси, свързани с образованието. Уважаеми Дами и Господа, Предвид общественото допитване и желанието да се чуе мнението на родители, учители, ученици, неправителствени организации, местни власти и институции правим нашето предложение и настояваме да се направи ясно уточнение, с което да се предостави възможност […]