Химия

Това са материали по химия от нашия опит.   Набор от материали по химия, които бихте могли да си разпечатате –http://fivejs.com/category/homeschooling/free-study-charts-worksheets/science-printables/ . Наборът включва: Списък на химичните елементи по азбучен ред Периодичната система (Таблица на Менделеев) в 12 работни таблици, които улесняват изучаването на елементите – техните имена, химични символи и атомен номер. Сравнителна диаграма на […]

Списък с книги за ученици от 4 до 6 клас на английски език

Това е препоръчителен списък с хубави книги за деца, изучаващи активно английски език. Подходящи са за деца от 4 до 6 клас. Книгите, под които сме сложили линкове, са достъпни в електронен формат, а част от тях имат и аудио запис. В по-горните класове обемът на материала се увеличава значително, затова след 4 клас е […]

Методика за изучаване на български език

В началото не е необходим пропедевтичен курс, който да въвежда ученика в същинската материя, тъй като самото усвояване на азбуката в българския език се смята за една добра основа. Такъв е необходим, например, в английския език, защото е нужно да се усвоят отделните буквени комбинации, произношението на диграфите, двугласните (дифтонги), изменените гласни. При обучение по четене […]

Как да пишем есе?

Есето е френски жанр на прозата, съчетание между критика (най-често литературна), философия и публицистика в художествена форма, свързан с идея­та за изразяване на собственото мнение на пишещия по определен предмет. Kогато използва за пръв път думата „есе“, Монтeн (основоположник на този жанр) подчертава, че произведенията му са опит, старание да опише личните си размишления и […]