Български език и литература

Материали по български език и литература от нашия опит:

1. Как да пишем есе?

Какво представлява есето? Каква е структурата на есето? Какви са различните видове абзаци, които се използват в есето? Отговорите на тези и други въпроси можете да намерите в статията по-горе.

***

2. Класически Тривиум

Trivium е латинска дума, която означава „събиране на три пътя”. Много училища са изграждали своята учебна програма около трите пътя на познанието – знание (изучаване на основните понятия), логика (разбиране) и мъдрост.

Всяко дете минава през три основни етапа на развитие:

  1. Етап на знание (основни понятия) – през този етап детето поглъща като гъба фактическа информация, ученето наизуст е лесно и като цяло приятно, детето с готовност запаметява формите и външния вид на нещата; желае да рецитира и да пее.

  2. Етап на разбиране – детето е по-любознателно и аналитично. През този етап ученикът разсъждава над взаимовръзката и причините за различните процеси и явления.

  3. Етап на мъдростта – през този етап ученикът е по-творчески и изразителен, осъзнава нуждата от прилагане на практика на наученото, от възможности, чрез които творчески да изрази себе си.

Можем да наречем това Тривиумен модел на образователното развитие на детето.

Тези три етапа са взаимносвързани и се застъпват, но във всеки от тях има логическа подредба и преобладаваща способност за обучение.

Голяма част от ранните години на детето са прекарани в поглъщане на знание. Това е нивото на знанието (или етап на изучаване на основните понятия). След като то натрупа задоволително количество знания и неговият ум се развие, то става способно и готово да разсъждава върху различни неща, да задава критични въпроси, да анализира, да оценява и да осъзнава причините, мотивите, средствата, целите и следствията – да изследва теорията. Така че на 10, 11-годишна възраст детето навлиза в нивото на разбиране (логика). Разбира се, то продължава да натрупва знания, но обучението става по-последователно и систематично, разграничаващо различните области на познанието.

В късните юношески години ученикът е придобил достатъчно познания и разбиране, за да изразява себе си творчески и ефективно. Това е нивото на мъдростта, през което се усвояват умения за разумна преценка чрез насърчаване на индивидуалната инициатива и новаторство, задаване на въпроси и водене на дискусии. През този етап започва съчетаване по нов начин на познанието и уменията от различните дисциплини. Търсим приложение на принципите, ценностите и целите.

***

3. Методика за изучаването на български език

В тази статия можете да откриете някои съвети и практични насоки при изучаването на български език.

1_Botev***

4. Помагала по литература от znam.bg:

***

5. Десетте най-добри съвети за изостряне на детската памет

Всички желаем децата ни да запазят живото и присъщо за будния ум любопитство, което запалва искрата на обучението в която и да е област. За съжаление, липсата на стимул води до едно равнодушие към заобикалящата среда, апатия, в която способността за изразяване на собствени мисли и идеи се губи, а именно тя дава храна за усвояването на повече знания, стимулира паметта и прави човека уникален и пълноценен. Как бихте могли да активизирате обучението на своите деца и да подпомогнете техния растеж, вижте в статията по-горе.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

63 − 55 =