Латинският език – тайното оръжие за успешните ученици

Най-разпространената реакция относно изучаването на латински език в днешно време обикновено започва с дълбока въздишка, последвана от няколко забележки относно това колко неудачен е този мъртъв език за съвременните ученици. Но тези забележки показват колко неосведомени са тези учители и ученици, защото те дори не разбират, че латинският като език е бил по-широко използван от който и да е друг език в цялата световна история. Интересно е, че хората с най-изразена жажда за знание от различни култури в света не оценяват важен език като този.

И така, защо да изучаваме латински език? Първо и най-важно, няма друг език в света, който да повлиява английския език повече от латинския език; повече от 60% от речника ни се базира на латинския език, който ни дава по-специфичните и технически думи. Тъй като латинският език формира основата на хиляди английски думи, ученик, който изучава латински език може да увеличи своя речник по-бързо и по-ефективно, не само получавайки „жокер” за значенията, но също и за начина на изписване – спелинга!

Важна причина, поради която начинът на изписване в английския език си остава загадка за повечето деца и възрастни, е, че никой не ги учи, че съвременният английски език включва в себе си два коренно различни стила за изписване на думите. Това е в резултат от начина, по който  съвременния английски език се е превърнал в писмен език.

Повечето от заимстваните латински думи са били свързани с градовете, управлението, изкуството, закона, науката, философията, бизнеса и войската. Но думите за дома, детството, фермата, гората и моретата продължават да бъдат местните английски думи. Те са дошли до нас от стария богат немски език чрез половин дузина стари английски диалекти. За тези думи е била изобретена цяла нова система за произношение, с модели за произношение, които се различават от тези на латинските думи.

Ако сравним част от думите, дошли от немския език, с тези, имащи сходно значение, произхождащи от латинския език, забелязваме, че думите, които използваме в ежедневието, са обикновено немски думи, а по-орнаменталните такива са латинските. Например, вземаме думата вода (water) директно от немския език, но, когато говорим за подводния свят (aquatics), използваме латинската основа. Знаем, че думата къща (house) произхожда от немския език, но свързаната дума седалище (domicile) е образувана от латинската основа. Същите сравнения могат да бъдат видени в думите подобен (like) и сходен (similar), много (many) и многочислен (numerous), всесилен (almighty) и всемогъщ (omnipotent), небесен (heavenly) и божествен (celestial), истина (truth) и правдивост (veracity), щастие (happiness) и блаженство (felicity). Първата дума от всяка от тези двойки е по-разпространената, втората дума е по-специфичната употреба на думата от латинските корени.

Следователно, имаме два различни стила на произнасяне в съвременния английски език: стила на местния английски език, който се прилага към думите с немски произход и латинския стил, който се прилага към думите, които са дошли до нас директно от латинския език или от неговите дъщерни езици: френски и италиански езици. Всеки стил има своите характеристики, които трябва да бъдат научени, ако искаме да дадем на учениците си пълно разбиране за английския език и за езиците въобще.

Вие и вашите ученици трябва да знаете … останалата част от историята! Местният английски стил на произнасяне повлиява всички английски едносрични думи, независимо от произхода. Той повлиява също голяма част от двусричните думи, които се появяват в материалите за първи и втори клас. Това е стилът на произношение, който изучаваме в първите две нива на учебника The PHONICS Road to Spelling and Reading (ФОНЕТИЧНИЯТ път към произнасянето и четенето). Започвайки с трето ниво и продължавайки с четвърто ниво на учебника The PHONICS Road (ФОНЕТИЧНИЯТ път), учениците се сблъскват с думите, повлияни от латинския стил на произнасяне. В този момент от обучението започваме да забелязваме в подробности точните различия в тези два стила. Латинският стил на произношение, въведен в тези нива, е напълно развит в учебника The LATIN Road to English Grammar (ЛАТИНСКИЯТ път към английската граматика), докато учителят и ученикът изучават и превеждат латински език и нагаждат своите познания за напреднали по английска граматика. И така, можете да видите, че това са единствените учебни планове, които напълно развиват уменията за произнасяне, писане, четене, граматика и латински език от детската градина/първи клас до годините в гимназията.

Тъй като латинският е майчиният език на испанския, френския, италианския, португалския и румънския езици, чрез изучаването на латински език ученикът получава, също така, добро работещо въведение в тези езици. Важно е, че, докато превеждаме, научаваме, че латинският и английският представят две различни езикови структури. Латинският е много гъвкав език, показващ функцията на думите, добавяйки наставки към основните думи. Английският не е толкова гъвкав език, показващ функцията на думите, като не променя думите, а ги поставя във връзка с другите думи в изречението. Сравнявайки и противопоставяйки тези два езика в продължение на три години чрез преводи от единия на другия език и обратно, един ученик разбира добре не само детайлите на двата езика, но също и научава как функционират повечето от езиците. По тази причина учениците, изучаващи латински език, притежават способността да научат други езици толкова бързо и са толкова на „ти” с английския език, че получават най-висока оценка на всички стандартизирани тестове.

Виждаме, че латинският език има значителни заслуги в областта на историята, литературата, науката и закона, давайки ни думите за календара, държавата и националните лозунги, давайки ни законовите термини, речника в областта на науката, Римската Република и Римската Империя, Библията, а също и термините за историческите и литературните документи в продължение на стотици години. Или както Дороти Сейърс казва „… Дори основните познания в областта на латинския език намаляват поне с 50% трудността при изучаването на който и да е друг предмет”.[1]

Поради тези фактори, латинският език е най-добрият първи чужд език за учене и преподаване. Фактът, че никой не говори на латински днес, е причината някои хора да го считат за мъртъв. И въпреки това, аз считам този факт като най-големият плюс за изучаването му. Благодарение на латинския език не беше нужно да се натоварвам с изучаване на безсмислени разговори и бих могла да прекарвам времето си, преподавайки структурата и речника на езика, свързвайки латинския с английския език в процеса на превеждане.

И така, след като сега имате причина и желание да учите латински език, как бихте подходили към изучаването на език, с който никога не сте се сблъсквали преди? Вие сте основната причина, поради която написах учебника The LATIN Road to English Grammar (ЛАТИНСКИЯТ ЕЗИК – пътят към английската граматика), едно пълно изучаване на латинския език, предназначено за родители и учители, които не знаят латински език. Тази уникална програма ви дава способността едновременно да учите и да преподавате латински език; с моя помощ вие и вашите ученици ще учите заедно. Цялата работа по подготовката е свършена вместо вас и е изграден пълен курс по английска граматика, който е включен в обучението, така че в действителност преподавате четири предмета наведнъж за около един час на ден: латински език, английска граматика, речник и произношение за напреднали. Това тригодишно обучение се равнява на две години в гимназия за изучаване на латински език, което може да бъде започнато с ученици в пети/шести клас. За ученици, които са по-малки или не са напреднали по английска граматика, ви предлагам учебника The BRIDGE to the Latin Road (МОСТЪТ към пътя на латинския език), моето едногодишно въведение към учебника The LATIN Road to English Grammar (ЛАТИНСКИЯТ ЕЗИК – пътят към английската граматика).

Ветеран в домашното обучение, Барбара е преподавала на собствените си деца, на други ученици, на родители и учители в държавни училища и е написала известните серии The PHONICS Road to Spelling (ФОНЕТИКАТА – пътят към произношението) и Reading and The LATIN Road to English Grammar (Четенето и ЛАТИНСКИЯТ ЕЗИК – пътят към английската граматика). Чрез продължителните усилия за изграждане на силни семейства, тя учи и насърчава майките и татковците – домашни учители в областите на класическото образование, произношението, писането, четенето, граматиката, съчинението и латинския език – като и им дава средствата за усвояване на тези предмети по един цялостен и удовлетворяващ начин.

Превод: Юлия Матеева

Автор: Барбара Биърс

Оригинална статия: Latin, the Secret Weapon to Successful Students


2 thoughts on “Латинският език – тайното оръжие за успешните ученици
  1. Изключително интересна ми беше тази статия. Сега разбирам защо в университета първата година учихме латински, въпреки че съм завършила английска филология, а не някой от романските езици. И сега разбирам защо, когато баща ми е учил едно време, преди 9 септември, в гимназиите се е изучавал латински.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

65 − 56 =