Становище на Гражданска инициатива за родното семейство и Общност за демократично образование – Бургас относно промените от 22.03.2019 г. в законите, свързани с децата и семействата

Уважаеми дами и господа, Като Гражданска инициатива за родното семейство, сформирана на национално ниво от 2012 г., считаме, че промените, направени в законодателството за децата (основно на 22.03.2019 г.) са нецелесъобразни с оглед осигуряването и гарантирането на конституционно установеното право на родителите да отглеждат и възпитават децата си. Представяме нашето становище във връзка с изявлението на премиера Бойко Борисов, че спорната […]

Домашното образование не прави децата необщителни

Популярно е виждането, че децата, обучаващи се вкъщи, изпускат възможности да се социализират с другите и да усвоят ценни житейски уроци. Мнозина се чудят как родителите могат да насърчат важни аспекти на психичното развитие — като абстрактно мислене, устойчивост или задълбочени междуличностни умения, ако децата им не прекарват ежедневието си в класната стая сред връстниците […]

Образованието и демографията са като скачени съдове

В статията, която поместваме тук, са уловени много от ключовите въпроси, свързани с образованието и с времето, в което живеем. Примерите и направените предложения дават храна за размисъл и биха могли да бъдат решение на много от наболелите проблеми, черпейки от опита на други държави. Освежаващо и обнадеждаващо е да се прочетат статии като тази, […]

История

История на България Всички човешки цивилизации, общности и държави имат своята историческа памет. Тя е „застинала“ във веществените и писмени следи на отминалото време. Запазването на тези следи е условие за разбиране и обяснение на човешкото развитие. От линковете по-долу ще намерите презентации на различните исторически периоди от нашия опит. Историята ни е изпъстрена с […]

Методика на обучение по Ментална Аритметика

Методиката на обучение по Ментална Аритметика е ефективна и уникално разработена методика, която няма аналог в света. Използвайки тази методика, децата без калкулатор бързо решават на ум всякакви аритметични задачи. Но това не е основната цел, а само резултат, т.е. показател на придобити от обучението навици, като логика, фотографска памет, концентрация на вниманието, аналитично мислене, […]