Списък с книги за ученици от 4 до 6 клас на английски език

Това е препоръчителен списък с хубави книги за деца, изучаващи активно английски език. Подходящи са за деца от 4 до 6 клас. Книгите, под които сме сложили линкове, са достъпни в електронен формат, а част от тях имат и аудио запис. В по-горните класове обемът на материала се увеличава значително, затова след 4 клас е […]

Изучаване на английски език по фонетичната система

Лекция, представена на Конференцията за домашно образование (2010 г., в Силистра), която представя последователността и систематичността при изучаването на английски език по фонетичната система: Една известна сентенция звучи така: „Границите на моя език са границите на моя свят“. Изследванията сочат, че децата, говорещи два или повече езика, са по-развити от децата, които владеят само един […]

Основни мотиви

Предвид голямото значение на образованието като цяло и в частност на домашното образование (ДО), считаме, че е важно да уточним какви са мотивите ни за този вид образование. На първо място, наше убеждение е, че всяко сериозно решение трябва да бъде внимателно обмислено, особено в област, която би определила бъдещото развитие на детето. ДО е […]

Богатството на езиците

За нас, като родители, децата неизменно са най-голямото богатство. Няма нещо, което да се сравни с тях. От мига, в който с треперещи ръце поднесем новороденото към коритото, през незаменимите моменти, когато то научи първата дума, прави първата крачка, казва първото изречение, измисля свои собствени игри, мимики и жестове, до неговото завършване като личност, вече знаем, […]