Ранното развитие на децата

Доказано е във все по-широк план, че ученето е най-ефективно в периода на растеж на мозъка. Мозъкът расте и се развива само когато работи, а той расте най-интензивно до към 7-7,5 г. Колкото по-активно се занимавате с детето си в първите години на неговия живот, толкова по-добре развивате неговия интелект. Колкото повече поощрявате детето си […]

Латинският език – тайното оръжие за успешните ученици

Най-разпространената реакция относно изучаването на латински език в днешно време обикновено започва с дълбока въздишка, последвана от няколко забележки относно това колко неудачен е този мъртъв език за съвременните ученици. Но тези забележки показват колко неосведомени са тези учители и ученици, защото те дори не разбират, че латинският като език е бил по-широко използван от […]

Изучаване на английски език по фонетичната система

Лекция, представена на Конференцията за домашно образование (2010 г., в Силистра), която представя последователността и систематичността при изучаването на английски език по фонетичната система: Една известна сентенция звучи така: „Границите на моя език са границите на моя свят“. Изследванията сочат, че децата, говорещи два или повече езика, са по-развити от децата, които владеят само един […]

Основни мотиви

Предвид голямото значение на образованието като цяло и в частност на домашното образование (ДО), считаме, че е важно да уточним какви са мотивите ни за този вид образование. На първо място, наше убеждение е, че всяко сериозно решение трябва да бъде внимателно обмислено, особено в област, която би определила бъдещото развитие на детето. ДО е […]