Основни мотиви

Предвид голямото значение на образованието като цяло и в частност на домашното образование (ДО), считаме, че е важно да уточним какви са мотивите ни за този вид образование.

На първо място, наше убеждение е, че всяко сериозно решение трябва да бъде внимателно обмислено, особено в област, която би определила бъдещото развитие на детето. ДО е прераснало в движение, разпространено в цял свят и нашето виждане е, че основния мотив за това образование е по-естествената и реалистична среда за неговото осъществяване. Среда, в която няма стриктно възрастово ограничение, налагащо и избора на приятели. Учениците имат възможност да контактуват с деца на различна възраст и да бъдат обучавани според своите интереси, да имат своите извънкласни занимания. Пестенето на време е друг добър мотив за ДО.

ДО би могло да бъде доста добър стимул и за държавното образование като цяло, без значение от голямата разлика в количественото съотношение в двете форми на образование, защото знаем, че по редица причини домашното образование не е и със сигурност няма да стане широка практика до степен, че да измести държавното образование, но би могло да бъде успешна алтернатива. Съществуват множество дистанционни училища, които дават дипломи, признати в много университети по света и които са помогнали на хиляди семейства да започнат и да успеят в тази област.

През 2007 г. 1,5 милиона деца са получили домашно образование (ДО). От тук можете да видите статистики относно резултатите на домашните ученици в САЩ, където хоумскулингът съществува най-отдавна в обучението на децата.

Какви са основните ни мотиви за този вид образование?

На първо място бихме посочили неспособността на едно невръстно дете – от 4 или 5-годишна възраст – да подходи адекватно към студена и чужда среда, в която броя на възрастните към броя на децата е в съотношение 1:25-29. В десетки страни от Европейския Съюз и САЩ домашното образование е право на родителите, а учениците се справят успешно с агресията и социализацията, точно поради значителната разлика в това съотношение. 

По отношение на отговорностите няма пълна и неограничена отговорност – има извънкласни занимания, ръководени от други учители, които определено са фактор, не маловажен, за изграждането на децата като личности. Освен това е факт, че приятелствата се зараждат и се развиват най-добре именно в среда, в която мотивираните спортни занимания, отборния дух и работата в екип са много широко застъпени. Изборът на система, учебници, време, организиране на деня, контактите с деца на различни възрасти и с възрастни са все неща, които могат да станат много по-лесно при домашно обучение. Това са фактори, влияещи и на преподаването на различен материал на 2 или 3 деца в различни класове на обучение. С течение на времето те се справят с материала много по-самостоятелно, което неминуемо дава възможност на един учител да се справи успешно с обучението на две или три деца на различна възраст.

Трябва да се има предвид и факта, че малкото дете – до 7 години – има способността да трупа фактическа информация и придобива по-лесно навици за учене, което благоприятства цялостното му по-нататъшно развитие. За целта от голямо значение е да се работи успоредно и върху възпитанието. Ученето през този период трябва да е представено под формата на игра, а времето за учене – не повече от 2-3 часа на ден.

Уравновиловката по отношение на усвоени знания и умения в обществените училища прави неприложимо насърчаването на индивидуалните предимства на всяко дете. Това е видно както за родителите и учениците, така и за учителите. Факт е, също така, невъзможността целия учебен материал да бъде обяснен успешно на 25-29 ученика. Много деца често натрупват неразбран материал, защото не желаят да бъдат счетени за несъобразителни и да им бъде поставена ниска оценка за неразбирането и задаваните въпроси.

Основателен мотив за училището вкъщи е и правилната академична насоченост от самото начало на образованието. За да се развие цялостното обучение на удовлетворяващо ниво, от решаващо значение са предмети като математика, чужди езици, музика и изкуство. Математика, правилно усвоена и на нужното ниво, е решаваща за цялостното обучение по-нататък.  Логическото мислене от този предмет улеснява значително естествените науки, благоприятства изучаването на езиците, с всички свързани помежду им правила в граматиката, а, също така, способства изучаването на дати, събития и факти от историята – с причините и следствията от тях. Ясно е, че, ако искаме да устояваме мястото и ролята си в нашия свят, трябва да умеем да си създаваме адекватна представа за него. Логиката от математическите теореми съвпада с комбинативните решения на сложните житейски ситуации и е видно, че единствено способните да я приложат правилно, успяват да намерят своето място в тези ситуации, защото логиката несъмнено ни помага да наредим правилно пъзела на познанието за заобикалящия ни свят. За съжаление обаче при 80% от децата изучаването на математика “куца”. Това не е така поради липсата на логическо мислене от страна на детето, което често се справя с много по-сложни в логическо отношение житейски ситуации, а поради несъобразяването на логическия материал с физиологичното му израстване. Много често се избързва с академичната, абстрактна част от математиката и тя се изучава преди детето да е физиологично развито и готово да усвои този материал. Научно доказано е, че децата, при които не е развито абстрактното мислене, съхраняват научената абстрактна математическа информация в съвсем различна част от мозъка в сравнение с деца, които са по-напред в своето физиологично развитие. Това води впоследствие до пренастройване и загуба на важни етапи от изучаването на този предмет, което се отразява и на цялостното усвояване на материала.

По отношение на преподаването на чужди езици успехът отново е свързан с методиката на обучение. Дъщеря ни на 4-годишна възраст можеше да чете и да пише на английски и на български език, без да бърка двата езика; на 7 години – пишеше съчинения и преразкази и на двата езика. За да стане това обаче, детето трябва да разбере структурата на двата езика, което е много по-ефективно с използването на фонетичната система на обучение. Можете да прочетете повече за тази система в статията „Изучаване на английски език по фонетичната система“. Изследванията сочат, че децата, говорещи два или повече езика, са по-развити от децата, които владеят само един език. Двуезичното дете показва по-добри умения в области, които нямат нищо общо с езикознанието, а ранното излагане на чужд език  (през около 30 % от времето) благоприятства по-добрите езикови постижения по-късно в живота.

Важно е да се отбележи, също така, че децата могат да научат много повече за човешките отношения от своите родители, преживели многобройни ситуации в своя живот и мотивирани правилно, за да възпитат нужните качества у своите деца, отколкото от своите връстници. Учителите по ред причини – като липса на време или възможност за работа с всяко едно дете поотделно – са вдигнали ръце от тази важна и отговорна задача, поверявайки я на родителите. Последните обаче остават с вързани ръце, ако запишат детето си от 4 или 5-годишна възраст в държавното училище, където то прекарва по-голямата част от времето си. Свидетели сме как ежедневно стотици деца остават сами и неразбрани в съприкосновението си със заобикалящия ги свят. Неразбирането и често бездушието, с които се сблъскват те всеки ден, могат да имат сериозни последствия и в чисто образователната област.

От всички описани мотиви за домашното образование става ясно, че то би могло да бъде разумна алтернатива на конвенционалното. Тази алтернатива заслужава да бъде защитена в закона и не бива да бъде отхвърлена с лека ръка.

Юлия Матеева


1 thought on “Основни мотиви
  1. Обобщено мнение на хората, които са ми писали на мейла. Всички изразяват положително отношение:

    „Всичко, което сте описали, е чудесно, затова мисля, че трябва да се вмъкнат точки в закона за образованието, които да го упоменават и то да не попада в категорията ‘липса на образование’, както е в страни като Ирландия, Дания, Англия, Украйна, Русия, Норвегия, САЩ, Канада, Чили и др. Описаното от вас домашно образование заслужава да бъде защитено в закона.

    Поздрави!“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

− 4 = 5