Методика за изучаване на български език

В началото не е необходим пропедевтичен курс, който да въвежда ученика в същинската материя, тъй като самото усвояване на азбуката в българския език се смята за една добра основа. Такъв е необходим, например, в английския език, защото е нужно да се усвоят отделните буквени комбинации, произношението на диграфите, двугласните (дифтонги), изменените гласни.

При обучение по четене на български език трябва да се започне с четене по срички, т. е. сричкуване – от буквари и читанки. Това елиминира почти напълно затрудненията, които се появяват при произношението на отделните думи, а именно удължаване на отделни букви, за сметка на други или трудност в сливането на буквите в цяла дума. Така в процеса на четене по срички детето бързо ще усвои начина на произнасяне на отделните думи и постепенно и неусетно ще премине към по-гладко и самостоятелно четене. Успоредно с изписването на буквите е важно да се развива фонематичния слух, който представлява овладяване на действия за звуков анализ. Целта е ориентиране в звуковата форма на думата и правилно моделиране на нейния звуков състав. Ученикът се учи бързо да отделя звуковете и да ги изговаря чисто. Усвоява се словоизменението и словообразуването – уча, учехме, учител…  След овладяване на правилата при писане, ученикът трябва да е формирал основополагащите качества, нужни за по-нататъшното изучаване, а именно съзнателност, правилност, бързина и изразителност. Започва развиването на активен речник, който се упражнява чрез съставяне на разказ по серия от картинки и изречения по модели, съставяне на разказ без помощта на картини и модели, развитие на речта по сюжетна картина. Тук се включват диктовки, както и препис от печатен текст – самодиктовка, четене и препис на диалог, моделиране на думи. Подходящо е, също така, в този етап да се започне с изучаването на омонимите и с изучаването на стихотворението като жанр. Тези умения водят постепенно до обогатяване на речника и поставят основите на уменията за преразказ, които се надграждат в по-горите класове на обучение по български език и литература. За есето като жанр и за различните видове абзаци и структура на есето можете да прочетете тук.

Юлияна Матеева


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

78 − 77 =