Нашата гледна точка относно случая на Боби

 

Случаят на Боби постави акцент върху домашното образование не само в личен, но и в обществен план. В няколко точки ще обобщим мненията на хора от нашия екип, които в основата си се припокриват с тези на други екипи в областта на образованието и в частност на домашното образование.

  1. Не стана ясно какви са целите на тази кампания при липсата на конкретни предложения във връзка със законовата страна на домашното образование. Би било логично, след насочването на вниманието в тази посока, да се отправят съответните искания и предложения във връзка със законовата страна на въпроса. 
  2. От асоциацията признават, че им е било най-трудно да намерят диалог с институциите на по-високо ниво, но, когато бяхме намерили диалог със съответните институции, те не се включиха и в диалога, проведен във връзка с узаконяването на системата на CLASS*. Тази възможност съществуваше и беше реална, когато от ГЕРБ бяха включили в изготвения от тях проектозакон нова форма на образование – самостоятелно организиране на учебния процес по избор на родителя – а няколко партии ни подкрепиха и с конкретно искане за въвеждането на дистанционна форма за домашно образование.
  3. Считаме, че такъв подход е нецелесъобразен и необоснован.

*Дистанционната форма на образование CLASS e една от най-разпространените дистанционни системи за домашно образование в Източна Европа, в това число и в Румъния (държавата, с която най-често е сравнявана нашата образователна система), тъй като се е доказала като подходяща за цялостното развитие на учениците. CLASS е дистанционно училище, акредитирано от Националната асоциация на частните училища (National Association of Private Schools) в САЩ. Въпреки че е американско, училището позволява (като време и цялостно развитие на ученика) тези ученици, които са записани в него, да не изоставят родното си обучение и да учат, при това много успешно, родния език, история, география и др. В академичния профил е включен класически набор от общообразователни предмети. Оценяването от CLASS се извършва чрез процентни категории (А, В, С, D и F), съответстващи на процента усвоен материал. Осъществява се на базата на ежедневна писмена работа в учебни тетрадки, включваща множество собствени съчинения и преразкази, тестове и проекти. В тях се следи за почерк и стил на писане, за триене с гума, за подредбата и съдържанието на писмените работи. Общата подготовка на учениците, завършили това образование, е много добра, а освен това не се пренебрегват и християнските ценности. За децата, взели диплома от това училище и кандидатстващи в университети, признаващи домашното образование (като Оксфорд и Кеймбридж) от държави, които не са англоговорящи, тази диплома дава предимство при кандидатстването.

От екипа на „На училище вкъщи“

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

− 1 = 5