Факти за домашното образование

Учениците, обучавани вкъщи, показват академично превъзходство спрямо средните показатели в страната на тестовете за прием в колеж, когато те се сравнят с учениците в обществените училища. Оценките от изпита ACT за прием в колеж показват, че хоумскулърите последователно се представят над средните национални оценки.  И през 2002 година, и през 2003 година, средната оценка на хоумскулър е 22,5, докато общото национално ниво е 20,8. Бордът, който управлява Теста за склонност към учене (Scholastic Aptitude Test (SAT)), също отбелязва, че представянето на хоумскулърите е над средното. През 2002 година хоумскулърите са били със средна оценка 1092, което е със 72 точки по-високо от средната за страната 1020. През 2001 година, хоумскулърите са отбелязали 1100, сравнено със средната за страната 1019.

През 1997 година е публикувано проучване сред 5 402 домашно обучавани ученици от 1 657 семейства. То е озаглавено „Тяхната сила: домашните ученици от единия до другия край на Америка”. Проучването показва, че домашните ученици средно се представят по всички предмети с 30 до 37% по-добре, спрямо съответните ученици в обществените училища. Значимо откритие, когато са анализирани данните на завършващите 8-ми клас, е свидетелството, че домашните ученици, които са обучавани вкъщи две или повече години, се представят със значително по-високи оценки, отколкото ученици, които са обучавани вкъщи една година или по-малко. Новите хоумскулъри показват оценки средно около 59-ия процент, сравнено с ученици, които са обучавани вкъщи за последните две или повече години, които показват оценки между 86-ия и 92-ия процент (в САЩ оценяването е в проценти, не по шестобалната система за оценяване, както е в България).

1) Това е потвърдено от друго проучване на д-р Лорънс Раднър на 20 760 домашни ученици, което открива, че домашните ученици, които са били обучавани вкъщи през всички свои училищни години, имат най-високи академични постижения. Това е особено явно в по-високите класове.

2) Това е добро насърчение за семействата да получат дългосрочна визия и да обучават вкъщи през гимназиалния курс.

През пролетта на 1997 г. Отделът за образование в Тенеси (Tennessee Department of Education) открива, че децата, които се хоумскулват във втори клас, средно постигат оценки около 93-ия процент, докато съответните ученици в обществени училища, средно са постигали оценки около 62-ия процент в теста за постижения на Станфорд (Stanford Achievement Test). Децата, обучавани вкъщи в трети клас, постигат оценки, средно, около 90-ия процент при четене по друг стандартизиран тест, а учениците в обществените училища отбелязват оценки около 78-ия процент. По математика хоумскулърите третокласници достигат средно около 87-ия процент, докато съответните ученици в обществените училища – около 80-ия процент. В осми клас домашно обучаваните ученици достигат средно около 87-ия процент при четене и 71-ия процент по математика, докато съответните ученици в обществените училища – около 75-ия процент по четене и 69-ия процент по математика. По същия начин, през 2001 година, Щатският отдел по образованието в Аляска (State Department of Education in Alaska), който проучва резултатите от тестовете на домашно обучаваните ученици през година от 1981 г. насам, открива, че децата, обучавани вкъщи, постигат по 16 пункта повече средно спрямо децата в същите класове в обичайните училища. В Орегон Щатският отдел по образованието (State Department of Education) съставя статистика от резултати от тестове на 1 658 домашно обучавани деца и открива, че 51% от децата достигат над 71-ия процент, и 73% – над 51-ия процент.

4,2% от възрастните, които са били обучавани вкъщи като деца, разглеждат политиката като прекалено сложна, за да се включат в нея, сравнено с 35% от възрастните, обучавани в обществени училища. 71% от възрастните, които са били обучавани вкъщи като деца, участват в услуги към общността, сравнено с 37% от възрастните, обучавани в обществени училища. 76% от възрастните (на възраст 18-24 години), които са били обучавани вкъщи като деца, са гласували поне веднъж през последните 5 години, сравнено с 29% от възрастните от същата възрастова група, обучавани в обществени училища. При по-възрастните, хоумскулвани като деца, групи процентът на гласуващите не пада под 93%, докато при възрастните, обучавани в обществени училища като деца, този процент достига (едва – б. пр.) 53%.

Превод: Михаил Матеев

The original article


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

− 5 = 5