Позиция на На училище вкъщи относно пЗПУО

 

Уважаеми дами и господа,

Бихме искали да изразим позицията си по предложения проектозакон като партньор по редица важни въпроси, свързани с образованието, тъй като вярваме, че с участието си в редица дискусионни форуми, конференции и срещи с родители, учители, ученици, политици и държавници сме допринесли за подобряването и цялостното развитие на образованието в страната.

Считаме, че съвременните тенденции на развитие на обществото с въвеждането на новите технологии са добра предпоставка да се подобри и качеството на образованието. Свидетели сме как това реално се осъществява и чрез дейността на организации като Khan Academy с материали на български език, а също и чрез други български организации, работещи активно в тази област.

Нашето мнение е, че обсъжданият проектозакон дава преди всичко добра перспектива във връзка с избора на учебните програми и форми на обучение чрез нововъведените условия в чл. 110 от проектозакона. Опитът показва, че за постигането на по-добър стандарт в която и да е област е важно активното участие на преките участници във всеки един процес, като в случая това са родителите, учителите и децата. Чрез този проектозакон родителите ще имат възможността да стимулират индивидуалните заложби на своите деца, а възпитанието и образованието ще напредват успоредно в процеса на личностното изграждане и формиране. Убедени сме, че всичко това ще бъде насърчено и чрез достъпа на всички ученици до отделни ресурси на училището, като например читални, библиотеки, кръжоци и спортове, които биха допринесли за цялостното и хармонично развитие и приобщаване на учениците. Няма нищо по-добро от това родители, учители и деца да работят съвместно за постигането на ясни и добри цели.

Приветстваме тези промени, изхождайки и от опита и статистиките в държави, където тези форми на образование вече съществуват, като Италия, Белгия, Франция, Финландия, Канада, Русия и други. По статистически данни децата, обучавани вкъщи, получават образование и социални умения над средното ниво, като тяхното емоционално и психическо развитие е стабилно. Това им дава възможност да намират подходящи решения в нестандартни ситуации, да изграждат умения за общуване с хора на различна от тяхната възраст и да бъдат благонадеждни граждани в обществото, в което живеят.

На училище вкъщи

19.12.2014 г.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

+ 78 = 85