Полезен видео материал за домашното образование

Сър Кен Робинсън говори за предимствата на обучението в къщи. Предлага идеи как държавните училища могат да приложат най-добрите практики на този вид обучение в техните програми, а също и отговаря на въпроси от Twitter. Сър Кен Робинсън отговаря на въпроси от Twitter – 9

Ранното развитие на децата

Доказано е във все по-широк план, че ученето е най-ефективно в периода на растеж на мозъка. Мозъкът расте и се развива само когато работи, а той расте най-интензивно до към 7-7,5 г. Колкото по-активно се занимавате с детето си в първите години на неговия живот, толкова по-добре развивате неговия интелект. Колкото повече поощрявате детето си […]

Общуването е естествена и неизменна потребност

Всеки човек има потребността да бъде разбран, поощрен, изслушан и обичан, или иначе казано, всеки човек има потребност да общува. Акселерацията и новите технологии неизбежно оказват своето влияние и върху общуването. Изучаването на околния свят, прочетените книги, хубавите филми, придобитите новите умения (танци, спорт, изкуство) – всичко това ни дава възможности за общуване в съвременния […]

Латинският език – тайното оръжие за успешните ученици

Оригинална статия: Latin, the Secret Weapon to Successful Students Най-разпространената реакция относно изучаването на латински език в днешно време обикновено започва с дълбока въздишка, последвана от няколко забележки относно това колко неудачен е този мъртъв език за съвременните ученици. Но тези забележки показват колко неосведомени са тези учители и ученици, защото те дори не разбират, […]