Десетте най-добри съвети за изострянето на детската памет

Една от най-вълнуващите области е изследването на паметта, основано на мозъка, използвайки образната неврология и съставянето на карта на мозъка, за да се види работещия мозък, докато изучава неща. Тези сведения за паметта са извлечени от практиката ми на невролог. Прегледах образното неврологично изследване и след това използвах опита си като учител, за да свържа […]

Полезен видео материал за домашното образование

Сър Кен Робинсън говори за предимствата на обучението в къщи. Предлага идеи как държавните училища могат да приложат най-добрите практики на този вид обучение в техните програми, а също и отговаря на въпроси от Twitter. Сър Кен Робинсън отговаря на въпроси от Twitter – 9

Ранното развитие на децата

Доказано е във все по-широк план, че ученето е най-ефективно в периода на растеж на мозъка. Мозъкът расте и се развива само когато работи, а той расте най-интензивно до към 7-7,5 г. Колкото по-активно се занимавате с детето си в първите години на неговия живот, толкова по-добре развивате неговия интелект. Колкото повече поощрявате детето си […]

Общуването е естествена и неизменна потребност

Всеки човек има потребността да бъде разбран, поощрен, изслушан и обичан, или иначе казано, всеки човек има потребност да общува. Акселерацията и новите технологии неизбежно оказват своето влияние и върху общуването. Изучаването на околния свят, прочетените книги, хубавите филми, придобитите новите умения (танци, спорт, изкуство) – всичко това ни дава възможности за общуване в съвременния […]