Видео

  • Първата песен, записана на живо през 2020 г. – “What a beautiful Name” – текстът е толкова красив (има превод на български) и носи посланието, че благодатта, силата и красотата идват от Бог чрез Исус Христос само когато сме предали всичко в ръката Му:
  • Лекция, изнесена на Конференцията за домашно образование, 2010 г. в Силистра, която представя последователността и систематичността при изучаването на английски език по фонетичната система:

  • Числата от 1 до 100 на английски език е авторско филмче на Юлия Матеева, съобразено с потребностите в ученето на най-малките. Визуалната хармония и звукозаписът ще направят пътешествието на децата в чудния свят на цифрите увлекателно и интересно.

  • Курс по изобразително изкуство, който се проведе в Хасовица по желанието на няколко семейства и техните деца преди три години. Децата, участвали в клипа, са Теодора Петкова, Лили Матеева, Елена Никова, Божидар Маринов, Виктория Петкова, Нинка Никова и др. Децата подходиха с интерес и с желание да научат повече и да развият своите таланти. Благодарим на любезните ни домакини, Танина и Чико, които също показаха свои авторски прекрасни творби и бяха очаровани от ентусиазма и рисунките на децата. Оттук можете да видите и лекционния материал от курса с картини, които онагледяват теорията.