Избери благословението

„А праведният ще живее чрез вярата си“ (Евреи 10:38). „Покорявайте се на Бога, но противете се на дявола и той ще бяга от вас.“ (Яков 4:7)

Горчивините (обида, раздразнение или негативизъм) имат тенденцията като плевелите бързо да пускат корени в нашите сърца! По тази причина трябва също толкова бързо да ги предаваме на Бога, за да бъдем свободни чрез Неговия Дух.

„Старайте се да живеете в мир с всички хора и с онова освещениебез което никой няма да види Бога. Внимавайте да няма в някой от вас горчив корен.“ (Евреи 12:14,15) Апостол Павел говори тук за нашата активност, използвайки думи като „внимавайте“, „старайте се“. На друго място казва, „не се оставяйте да ви побеждава злото“, не се огорчавайте, защото много често това е причината човек да се откаже и отклони от Пътя. Затова и продължава с думите, „но вие побеждавайте злото чрез доброто“ – побеждавайте злото, като продължавате да вършите Божията воля.

Превод: Всеки ден имате избор. Аз избирам да се чувствам благословен, признателен, развълнуван, благодарен, щастлив.

Когато чуем Божието Слово и повярваме в Него, То ни изчиства, „Вие сте чисти чрез Словото“ (Йоан 15:3). Mного е важно обаче да поддържаме тази чистота, като обръщаме сърцата си към Бога всеки ден и ги поддържаме меки към Него, защото така те ще бъдат добрата почва за словото Му и дяволът няма да може да дойде и да го открадне.

Насърчавайте се един друг всеки ден, докато все още е „днес“, така че никой да не бъде измамен от греха и да стане коравосърдечен. Защото сме участници заедно с Христос и така ще бъде, ако до края се държим здраво за увереността, която имахме в началото“ (Евреи 3:12-15). Тук отново става дума за нашето усърдие и дисциплина във всяка една област от нашия живот, за нашето отношение на сърцето и общуването ни с Бога.

От съществено значение е също така директно да отиваме при Бога и да общуваме с Него, а не да разчитаме на друг човек, пастор или служител, който да се моли за нас, защото има моменти, когато това е невъзможно, а и на първо място Бог ни помага и избавя чрез нашето лично предаване и лична вяра. Библията е преведена от еврейски и гръцки на български, за да може всеки да я чете и разбира чрез Божия Дух. Апостол Павел казва, „но дори ако някой от нас или ангел от небето започне да ви проповядва благовестие, различно от това, което ви проповядвахме, проклет да бъде! (Галатяни 1:8) Предупреждава ни, че има много лъжепророци и лъжеучители, които ще дойдат, за да откраднат истинското Божието слово и да го заменят с човешко предание или мъдрост, служейки на дявола и търсейки в крайна сметка своята собствена слава.

Нека да благодарим на Бога за делата Му вътре в нас и да поискаме от Него да ни помогне да извършим волята Му. Неговата воля винаги е на 100% добра за нас, защото Той ни познава най-добре и ни учи, подкрепя и помага, когато и колкото е необходимо. Той вижда сърцата ни и ако те са обърнати към Него, намира начин да ни посъветва, предпази и благослови! Затова нека упование ни бъде само в Него!

Юлия Матеева