Избери благословението

„А праведният ще живее чрез вярата си“ (Евреи 10:38). „Покорявайте се на Бога, но противете се на дявола и той ще бяга от вас.“ (Яков 4:7) Горчивините (обида, раздразнение или негативизъм) имат тенденцията като плевелите бързо да пускат корени в нашите сърца! По тази причина трябва също толкова бързо да ги предаваме на Бога, за да бъдем свободни чрез Неговия Дух.

„Старайте се да живеете в мир с всички хора и с онова освещениебез което никой няма да види Бога. Внимавайте да няма в някой от вас горчив корен.“ (Евреи 12:14,15) Апостол Павел говори тук и за нашата активност, използвайки думи като „внимавайте“, „старайте се“. На друго място казва, „не се оставяйте да ви побеждава злото“ – това са точно обидите и негативизмът, които много често са причината, за да се откажем да продължим напред и да извършим Божията воля. По тази причинa и продължава с думите, „но вие побеждавайте злото чрез доброто“ – побеждавайте злото, като продължавате да вършите Божията воля.

Превод: Всеки ден имате избор. Аз избирам да се чувствам благословен, признателен, развълнуван, благодарен, щастлив.

Когато чуем Божието Слово и повярваме в Него, То ни изчиства, „Вие сте чисти чрез Словото“ (Йоан 15:3). Но много е важно да поддържаме тази чистота, като обръщаме сърцата си към Бога и ги поддържаме меки към Него, защото така те ще бъдат добрата почва за словото Му и дяволът няма да може да дойде и да го открадне.

Насърчавайте се един друг всеки ден, докато все още е „днес“, така че никой да не бъде измамен от греха и да стане коравосърдечен. Защото сме участници заедно с Христос и така ще бъде, ако до края се държим здраво за увереността, която имахме в началото“ (Евреи 3:12-15). Тук отново става дума за нашето усърдие, дисциплина, както и във всяка друга област, нашето отношение на сърцето и нашето общуване с Бога.

Много е важно също така директно да отиваме при Бога и да общуваме с Него, а не да разчитаме на друг човек, пастор или служител, който да се помоли за нас, защото има моменти, когато това е невъзможно, а и на първо място Бог ни помага и избавя чрез нашето лично предаване и лична вяра. Библията е преведена от еврейски и гръцки на български, за да може всеки да я чете и разбира чрез Божия Дух. Дори и апостол Павел казва, „но дори ако някой от нас или ангел от небето започне да ви проповядва благовестие, различно от това, което ви проповядвахме, проклет да бъде! (Галатяни 1:8) Предупреждава ни, че има много лъжепророци и лъжеучители, които ще дойдат, за да откраднат истинското Божието слово и да го заменят с човешко предание или мъдрост, служейки на дявола, защото в крайна сметка търсят своята собствена слава.

Нека да благодарим на Бога за Неговите чудесни дела вътре в нас и за нас и да поискаме от Него да ни благославя, за да извършим волята Му. Неговата воля винаги е на 100% добра за нас, защото Той ни познава най-добре и ни учи, подкрепя и помага, когато и колкото е необходимо. Той вижда сърцата ни и ако те са обърнати към Него, намира начин, за да ни посъветва, предпази и благослови! Нека упованието ни да е единствено в Него!

Юлия Матеева