Изучаване на Библията

Исус Христос постави ново начало не само в цялото летоброене, но и в изграждането на нова духовна реалност за всички нас (новият небесен Ерусалим). Затова нека да пеем: „Смъртта бе безсилна, раздра се завесата“ (завесата в храма, изискваща посредничество между обикновения човек и Бога), „колко мощно е Името, Името на Исус!“ Хвалението е мощно оръжие, защото ни свързва директно с Богаиздигайки Името на Христос!

Хвалението носи съживление

***

Когато приемем Исус Христос за наш Господ и Спасител ние сме спасени в духа си, спасяваме се в душата си и един ден ще бъдем спасени и в нашите тела, т.е. Бог ще ни даде нови тела. „Скъпи мои, така, както винаги сте се покорявали на Бога – не само когато съм с Вас – продължавайте делото си и постигнете Вашето спасение със страх и трепет“ (Филипяни 2:12) В Евреи 12:14, 15 апостол Павел казва: „Старайте се да живеете в мир с всички хора и с онова освещениебез което никой няма да види Бога. Внимавайте да няма някой, който да не успее да получи Божията благодат, да не поникне някой горчив корен, който да причини вреда и да оскверни много други хора.“ Тук апостол Павел говори за освещението на душата, защото духът ни, който е новороден при нашето спасение от Бог, кръстен със Святия Дух, е животворен. „А плодът на Духа е любов, радост, мир, търпение, благост, доброта, вярност, тактичност, въздържание. Срещу такива неща няма закон. Тези, които принадлежат на Христос Исусса разпънали грешната си природа с нейните страсти и желания. Тъй като Духът е източникът на нашия нов живот, нека следваме него.“ (Галатяни 5: 22-25)

Когато живеем живот, в който освещаваме или обновяваме душата си, ние можем да разчитаме на Бог, на Неговите ангели, на вярващи хора, на духовни дарби и на изцеление, чрез които да сме защитени и да се съпротивляваме ефективно и активно на духа на тъмнината.

Прочетете повече оттук:

Бог –> нелицемерна любов –> здраве за духа, душата и тялото

***

„А праведният ще живее чрез вярата си“ (Евреи 10:38). „Покорявайте се на Бога, но противете се на дявола и той ще бяга от вас.“ (Яков 4:7)

Горчивините (обида, раздразнение или негативизъм) имат тенденцията като плевелите бързо да пускат корени в нашите сърца! По тази причина трябва също толкова бързо да ги предаваме на Бога, за да бъдем свободни чрез Неговия Дух.

Прочетете повече оттук:

Избери благословението

***

В книгата Римляни 1 глава, 20 стих четем: „Понеже от създанието на света това, което е невидимо у Него, т.е. Неговата вечна сила и божественост, се виждат ясно разбираемо чрез творенията; така че хората остават без извинение.“ Още от зората на сътворението на всичко видимо и невидимо всеки човек може да види и да познае Божието величие и грижа чрез Неговите дела.

Прочетете повече оттук:

Делата на Богa разкриват Неговото величие и грижа

***

Думата „обновявам“ може да бъде обяснена като „превръщам се в нещо ново и различно, в нещо по-добро“. Това определение обобщава какво наистина означава обновяването в Христос, а именно, че ние сме нови създания, нещо по-добро. За някои хора може би е истинска битка да отхвърлят предишния грешен модел на поведение и погрешни навици и напълно да обновят живота си, но можем да бъдем сигурни, че, ако останем верни във взаимоотношенията си с Бога, Той ще ни даде това, което е обещал.

Прочетете повече оттук:

Възстановяване и обновяване

***

„А вие, братя и сестри, бяхте призовани от Бога да живеете в свобода. Но нека свободата ви не бъде повод да угаждате на грешната си плътска природа – вместо това с любов служете един на друг.“ Галатяни 5:13

Това предупреждение апостол Павел отправя към всички християни и лидери, влезли в коловоза на традицията и личния комфорт, живеещи по-скоро егоцентричен живот, търсещ удоволствия и напълно или частично пренебрегващ волята на Бога. Също и към други, които са се разочаровали от фалшивите „християни“, и са се отказали да търсят и да следват Бога на 100%, като в резултат на това също живеят в грешната си плътска природа. Апостол Павел в Галатяни дава работещото решение и за двете групи – ходете в Духа чрез постоянно следване водителството на Святия ДухАко ходим в любов, ще бъдем предпазени от душевната проказа на хладното християнство и ще имаме удовлетворението и пълнотата, които не можем да постигнем сами.

„Аз съм лозата, а вие сте пръчките. Който остане в Мен и Аз – в него, ще даде много плод, защото без Мен не можете да направите нищо. Ако някой не остане в Мен, ще бъде изхвърлен като отрязана пръчка и ще изсъхне. Такива пръчки се събират и се хвърлят в огъня, където изгарят.“ Йоан 15:5,6

Тук не става въпрос, че Бог ни е направил неспособни и недостатъчни да свършим нашите задачи по човешки, а че Той има по-добър път за всеки от нас, ако Го следвамеСъщо така само по този начин Той може да ни защити от дявола. Във всеки новороден и посветен християнин има плод на Святия Дух, който отблъсква всички атаки на Сатана. Плодът на Духа, описан от Павел в Галатяни, включва любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, себеобуздание. Без преобладаващото присъствие на този плодняма истински животСам по себе си той е изворът на живот и удовлетворение вътре в нас и ни дава имунитет и защита срещу духовните отровни стрели, с които дяволът ни атакува – страх, съмнение, завист, злоба, непростителност и т.н.

Прочетете повече оттук:

Служение пред Бога