Песента е сила

Хвалението е мощно оръжие, защото ни свързва директно с Бога, издигайки Името на Христос! Исус Христос постави ново начало не само в цялото летоброене, но и в изграждането на нова духовна реалност за всички нас (новият небесен Ерусалим). Затова нека да пеем: „Смъртта бе безсилна, раздра се завесата“ (завесата в храма, изискваща посредничество между обикновения човек и Бога), „колко мощно е Името, Името на Исус!“

Нека да дойдем пред Бога с веселие, с хваление и поклонение пред лицето Му, защото Господ е велик Бог и велик Цар над всички божества! Достоен да бъде познат сред нас! (Псалми 95) Спасителната Божия благодат, открила се от Небето за всички хора, ни избавя от всяко зло и ни прави способни да се покоряваме на Бога! (Тит 2:11-14) „Покорявайте се на Бога, но противете се на дявола, и той ще бяга от вас.“ (Яков 4:7) Нашият Бог е с велико Име!

👆 Песента е сила, тържествува над страха и греха и вдъхновена от Божия Дух побеждава всяка депресия, проблеми и гиганти от каквото и да е естество в името на Исус Христос! 🔥🙏 И Бог се интересува много повече от това какви хора ставаме, отколкото от нашите постижения, защото само това има истинско отражение и в този свят, и във вечността.💎

🔥 „Спасен чрез благодат“ – една песен, вдъхновена и благословена от Бога от идеята до нейното записване 🌺☀️

☝️❗️ Алелуя!❗️☝️ Благословен да е Бог, Който направи възможно осъществяването на този проект, при това в много по-кратки срокове от предвиденото! Бъдете благословени! 🥰☝️ „Защото Аз зная мислите, които имам за вас, казва Господ, мисли за добро, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Ще Ме потърсите и ще Ме намерите, ако Ме потърсите с цялото си сърце.“ Ер. 29:11, 13 Бог е 💛❗️