Хвалението носи съживление

Хвалението е мощно оръжие, защото ни свързва директно с Бога, издигайки Името на Христос! Исус Христос постави ново начало не само в цялото летоброене, но и в изграждането на нова духовна реалност за всички нас (новият небесен Ерусалим). Затова нека да пеем: „Смъртта бе безсилна, раздра се завесата“ (завесата в храма, изискваща посредничество между обикновения човек и Бога), „колко мощно е Името, Името на Исус!“

Нека да дойдем пред Бога с веселие, с хваление и поклонение пред лицето Му, защото Господ е велик Бог и велик Цар над всички божества! Достоен да бъде познат сред нас! (Псалми 95) Спасителната Божия благодат, открила се от Небето за всички хора, ни избавя от всяко зло и ни прави способни да се покоряваме на Бога! (Тит 2:11-14) „Покорявайте се на Бога, но противете се на дявола, и той ще бяга от вас.“ (Яков 4:7) Нашият Бог е с велико Име!

🔥 „Спасен чрез благодат“ – една песен, вдъхновена и благословена от Бог от идеята до нейното записване 🌺☀️

Когато Ти ми каза: „Търси лицето Ми“, моето сърце Ти каза: „Сърцето Ти ще търся, Господи!“ Псалм 27:8

Нека светлината на ярката Витлеемска звезда озари пътя ни към едно ново начало на вяра, упование и сила, и нека Бог да ни благославя и закриля!!! ☀❤🎄✨

Христос възкръсна и осия със Своята светлина пътя на всеки, който вярва в Него и Го приема за Свой Господ и Спасител! 😊😇