Чудна благодат

Христос възкръсна и:

  • превърна учениците Си от уплашени и криещи се в смели и споделящи евангелието по света;
  • яви се на Павел, превръщайки го от гонител в апостол на вярата;
  • „стана начало на възкресението/промяната за всички хора, защото както смъртта дойде чрез човека, така и възкресението от мъртвите дойде чрез Човека“ (1 Коринтяни 15: 20-21);
  • Неговата смърт бе приета от Бога като изкупление за всички, повярвали във възкресението Му;
  • променя животите на хората, търсещи мир, любов, смисъл и справедливост.

Прочетете повече за дните от Страстната седмица или как проклятието се превърна в благословение оттук: Страстната седмица – проклятието се превръща в благословение!

  • Болката е винаги симптомне е диагноза. Когато говорим за освобождаване от болката, обикновено става въпрос за по-дълбок проблем, който изисква възстановяване и обновяване. В най-добрия случай този процес започва от духа и душата, защото физическите проблеми често са свързани с нашето духовно и душевно здраве.

Повече за възстановяването и обновяването на душата можете да прочетете оттук.

  • Знаем, че във всички сложни системи, без действащ външен агент, които са отделени, настъпва ентропия и в крайна сметка се разрушават, но системите, които са скачени с други такива, могат да създадат обмен. „Който казва: „Обичам Бога“, а мрази брат си, е лъжец. Лъжец е, защото който не обича брат си, когото е видял, не може да обича Бога, когото не е виждал.“ (1 Йоан 4:20)

Повече за това каква е връзката между Бога, състоянието на нашето сърце и здравето ни в дух, душа и тяло можете да прочетете оттук.

  • Горчивините (обида, раздразнение или негативизъм) имат тенденцията като плевелите бързо да пускат корени в нашите сърца! По тази причина трябва също толкова бързо да ги предаваме на Бога, за да бъдем свободни чрез Неговия Дух. „Старайте се да живеете в мир с всички хора и с онова освещениебез което никой няма да види Бога. Внимавайте да няма в някой от вас горчив корен.“ (Евреи 12:14,15) Апостол Павел говори тук за нашата активност, използвайки думи като „внимавайте“, „старайте се“. На друго място казва, „не се оставяйте да ви побеждава злото“, или казано с други думи, не се огорчавайте, защото много често това е причината да се откажем в пътя си. Затова и продължава с думите, „но вие побеждавайте злото чрез доброто“ – побеждавайте злото, като продължавате да вършите Божията воля.

За нашата активност в процеса на освешението прочетете повече оттук: Избери благословението

Юлия Матеева