Идеи

Често в разговори по образователни въпроси родители споделят, че не желаят децата им да загубят живото и присъщо за будния ум любопитство, което запалва искрата на обучение в която и да е област. За съжаление, липсата на стимул води до равнодушие и апатия, при което способността за изразяване на собствени мисли и идеи се губи, а именно тя дава храна за усвояването на повече знания, стимулира паметта и прави човека уникален и пълноценен.

„Една от най-вълнуващите области е изследването на паметта, основано на мозъка, използвайки образната неврология и съставянето на карта на мозъка, за да се види работещия мозък, докато изучава неща. Тези сведения за паметта са извлечени от практиката ми на невролог. Прегледах образното неврологично изследване и след това използвах опита си като учител, за да свържа изследванията и стратегиите, които са неврологични.“ Как бихте могли да активизирате обучението на своите деца и да подпомогнете техния растеж, можете да видите в статията „Десетте най-добри съвети за изострянето на детската памет“.

Проучванията, които преценяват стойността на изучаването на чужди езици на ранна възраст (до 7 години), показват, че хората, които са изучавали един чужд език като малки, използват същата част от мозъка, за да мислят на този език, която използват, за да мислят на родния си език. Тези, които са изучавали втори език в по-късен етап от обучението си, използват съвсем различна част от мозъка си, за да обработват този език. Изглежда, че е много по-добре и по-лесно да се изучава чужд език на ранна възраст.

За фонетичната система, която дава действително трайни резултати и е наистина ефективна в изучаването на чужди езици можете да прочете пове оттук: Изучаване на английски език по фонетичната система.

Методиката в тази система ме завладя със систематичността и последователността си. Разглеждайки различни материали за обучение на децата, се спрях на учебника „Teach your child to read in 100 easy lessons”. Останахме очаровани от резултатите, които могат да се постигнат и също от личен опит се убедихме, че децата се научават много по-лесно и бързо да четат на английски език. Ползвали сме и други различни материали преди това, но те не дадоха задоволителен резултат. Оценявам като преимущество №1 това, че с помощта на този учебник дъщеря ми усвои правилно и трайно произношението на отделните буквени комбинации, произношението на диграфите, двугласните (дифтонги), изменените гласни. Всичко това наистина се оказа незаменимо при цялостното усвояване на логиката на езика, непрекъснато повтаряща се в думите в процеса на учене.

На страница „Образование“ можете да прочетете какво представлява Тривиумния метод в лекцията, изнесена на Първата национална конференция за домашно образование, както и конкретни стъпки за реализирането му от нашия личен опит.

Числата от 1 до 100 на английски език е авторско филмче на Юлия Матеева, съобразено с потребностите в ученето на най-малките. Визуалната хармония и звукозаписът ще направят пътешествието на децата в чудния свят на цифрите увлекателно и интересно. Друго образователно видео е Курс по рисуване, даващ както практическа, така и теоретична подготовка в областта на изобразителното изкуство.